اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه

National Conference on Common phisycal psychological and Behavioural disorders in children and their effects on society

پوستر اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه

اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد در شهر فیروزآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه