کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا، آبان ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا

International Conference on Production Leap and Its Effects on Iran

پوستر کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا

کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ توسط ،شهرداري استان البرز، شركت زمين سازه صدرا و فصلنامه اقتصاد و توسعه پايدارسازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا