همایش ادبیات فارسی معاصر، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ادبیات فارسی معاصر

پوستر همایش ادبیات فارسی معاصر

همایش ادبیات فارسی معاصر در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه ولایت،دانشگاه ولايت در شهر ایرانشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ادبیات فارسی معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ادبیات فارسی معاصر