اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب

The First National Conference of Proximity of Islamic School of Thought and New Islamic Civilization in the Second Step of the Islamic Revolution

پوستر اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب

اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جامع امام حسین، در شهر گرگان برگزار گردید.