همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا

International Conference on Global Developments in the Corona and Post-Corona Ages

پوستر همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا

همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران،دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا