سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

Third National Conference on Psychology, Education and Lifestyle

پوستر سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد قزوین،دانشگاه پيام نور استان قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی