اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم