دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی، اسفند ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

2nd Conference on Partial Discharge in Electrical Apparatuses

دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی مراجعه فرمایید.