همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان

International Conference on Clinical Psychology: Assessment, Diagnoses & Treatment

پوستر همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان

همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی روانشناسی بالینی ایرانانجمن روان‌شناسي باليني ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان