اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹، بهمن ماه ۱۳۹۹

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹

The First National Congress of University and Covid - 19

پوستر اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹ در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.