کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی، اسفند ماه ۱۳۹۲

کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی

Conference on the Organic Synthesis and Pharmaceutical Chemistry

پوستر کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی

کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی