همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا

National Conference on Corona Education

پوستر همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا

همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا