همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی، بهمن ماه ۱۴۰۰

همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی

Corona National Conference in the Mirror of the Quran and Jurisprudential and Legal Thoughts

پوستر همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی

همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یاسوج، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی