اولین همایش ملی مس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی مس

First National Copper Conference

پوستر اولین همایش ملی مس

اولین همایش ملی مس در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،پژوهشكده صنايع معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمانپژوهشگاه مواد و انرژي، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مس