دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

The 2nd National Conference on Optimization of Production Distribution and Consumption Chain in the Food Industry

پوستر دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،گروه مهندسي علوم و صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی