دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، بهمن ماه 93

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

The 2nd National Conference on Optimization of Production Distribution and Consumption Chain in the Food Industry

پوستر دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

-ایمنی و امنیت غذایی

-فراورده ها و فناوریهای نوین در صنعت غذا

-مدیریت ضایعات

-طراحی کارخانجات مواد غذایی و بهینه سازی انرژی

-چالشها و راهکارهای تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی

-بازارهای هدف صادراتی و راهکارهای نفوذ و نقش سیاستهای حمایتی دولتمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی