اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی

Conference Cooperative School, participatory economy

پوستر اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی

اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط ،تعاوني فرهنگي و آموزشي راه رشد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی مراجعه فرمایید.