همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

International Conference on advantages and Capacities of cooperative and economic and social development

پوستر همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ توسط ،معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.