اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

The 1st Conference of Theoretical and Applied Research in Architecture and Urban Design

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی،دانشگاه آزاد اسلامي واحدايلخچي در شهر اسکو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی