کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، مهر ماه 98

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

National Congress of Sports Medicine Approaches to Injury and the Sports Science Seminar

پوستر کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران و هیئت پزشکی ورزشی استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

- آسیب اندامها و ستون فقرات
- آسیب سیستم اعصاب مرکزی
- بازتوانی و حرکات اصلاحی
- فیزیوتراپی و توانبخشی (مفاصل، اندامها و ستون مهره ها)
- مداخلات جراحی در آسیب
- تغذیه ورزشی و کنترل وزن
- رویکرد روانپزشکی و روانشانی در ورزش
- کفش ورزشی مناسب
- دوپینگ و مکملهای مجاز و غیر مجاز
- همراه با کارگاههای متنوع و عملیمقالات پذیرش شده در کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی