همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها، خرداد ماه ۱۳۹۶

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها

پوستر همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبرستان در شهر چالوس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.