کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

Solutions and Challenges of Resistance Economics and Protection of Iranian Goods

پوستر کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آموزش علمي كاربردي آرمان سوله اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید.