همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، شهریور ماه ۱۳۹۸

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

National Conference on Physical Education, Nutrition and Sports Medicine

پوستر همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشكي مشهد- موسسه آموزش عالي سلمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی