همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

پوستر همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،اداره كل آموزش و پرورش اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.