اولین کنفرانس بین المللی مهندسی نفت و گاز، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی نفت و گاز

The first international conference on oil and gas engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی نفت و گاز

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی نفت و گاز در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،وزارت کشور پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی نفت و گاز مراجعه فرمایید.