اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت:
نظریه‌های جدید مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک رسانه، مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای و ...
 
علوم ارتباطات:
آینده رسانه، سواد رسانه ای، اقناع و تبلیغ، فرهنگ و رسانه، دین و رسانه، مخاطب شناسی و ...
 
اقتصاد:
اقتصاد رسانه و ...
 
علوم اجتماعی و رفتاری:
رسانه و توسعه ، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی رسانه ، روشهای تحقیق در رسانه، روانشناسی در مدیریت، روانشناسی رسانه، اخلاق و رسانه، نظارت و رسانه و ...
 
فلسفه رسانه، فلسفه مدیریت
 
حقوق و رسانه، حقوق ارتباطات
 
تکنولوژی‌های رسانه‌ای
 
مدیریت رسانه:
اقتصاد و رسانه، نظارت و رسانه، حقوق و رسانه، تکنولوژی‌های رسانه‌ای، مدیریت رسانه استراتژیک، وب و رسانه، سواد رسانه ای، دین و رسانه، مدیریت خبر و ...
 
علوم ارتباطات:
آینده رسانه، اقناع و تبلیغ، مخاطب شناسی، روزنامه نگاری و ...

علوم اجتماعی و رفتاری:
جامعه شناسی رسانه، رسانه و توسعه، جامعه‌شناسی سازمانهای رسانه ای، فرهنگ و رسانه، روانشناسی رسانه، اخلاق و رسانه، اصول و مبانی فلسفی رسانه و ...
 
و سایر موضوعات مرتبط با همایش