اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه، خرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه