هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید

8th Annual Conference on Resistance Economics Subject: Housing; Production drivers

پوستر هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید

هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ، اندیشکده اقتصاد مقاومتی با نام رسمی (اندیشکده مسیر اقتصاد ایرانیان) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع : مسکن؛ پیشران تولید