همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات

پوستر همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات

همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه فرهنگي آموزشي مرسا در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات