پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

5th National Conference on Language, Literature and Peace Discourse

پوستر پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد قزوین،دانشگاه پيام نور استان قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح