اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

First National Congress of Religious Thought and Research

پوستر اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۳ توسط ، اداره كل تبليغات اسلامي استان اردبيل با همكاري كانون فرهنگي تبليغي مناجات اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی