کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

National Conference on Health and Environment

پوستر کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتااستانداری اردبیل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست