کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

National Conference on Health and Environment

پوستر کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل- دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل- موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا- استانداري اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست