همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )، اردیبهشت ماه 99

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )

National Conference on Education, Development, Transformation

پوستر همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان ) در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات معلمان اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 • سیر تحول آموزش وپرورش دوره های تحصیلی در استان اصفهان
 • تاریخچه آموزش و پرورش استان اصفهان ( دختران ، نظامی ، استثنایی و ... )
 • بررسی الگوی آموزشی مدارس اصفهان در صد سال اخیر
 • الگوی مدرسه سازی در اصفهان ( بررسی و معماری مدارس در دوره های مختلف)
 • سهم مردم در توسعه آموزش و پرورش استان اصفهان ( مشارکت / موقوفات / خیرین و ... )
 • آموزش و پرورش اصفهان و نقش مذهب
 • نقش اقلیت های دینی و گروه های تبلیغاتی در توسعه دروس قدیم
 • آموزش و انقلاب و جنگ
 • نقش راهبری آموزش و پرورش اصفهان در آموزش و پرورش کشور
 • آموزش و پرورش اصفهان و چشم انداز سند تحول بنیادین
 • واکاوی فرایند پرورش استعدادهای برتر در آموزش و پرورش
 • آموزش و پرورش و مدیریت استعدادهای برتر