اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

پوستر اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه حیات پاک اتیه ساز و موسسه بهار زبان آموزان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


MainTopics:

-Applied Linguistics and Language Education
-Approaches and Methods in English Language Education 
-Comparative Literature
-Contemporary Literature
-Corpus and Language Teaching
-Culture and Literature in English Language Education 
-Early English Education 
-Educational Technology and Language Learning
-English as a Lingua Franca and World Englishes
-English for Academic or Specific Purposes
-English Language Curriculum and Teaching Materials  
-Innovation in Language Teaching and Learning
-Intercultural Communication
-Language and Culture
-Language and Education in Multilingual Settings
-Language and Environment
-Language and Literature
-Language Learning and Acquisition 
-Language Policy
-Language Testing and Evaluation 
-Literature and History
-Literature and Other Arts
-Multimedia and ICT in English Language Education 
-Second or Foreign Language Teaching and Teacher Development
-Teacher Training and Education 
-Translation Studies and Language Teaching 

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی