اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

پوستر اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حيات پاك اتيه ساز و موسسه بهار زبان آموزان در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی