نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

پوستر نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار