اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت

First National Conference on Emerging Trends in Accounting and Management

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه،دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در شهر میانه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت