همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست

National Conference on Modern Architecture with a Human and Environmental Interaction Approach

پوستر همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست

همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست