کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۸

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات

National Congress of Basic Research in Computer Engineering and Information Technology

پوستر کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان،موسسه غيرانتفاعي ميرداماد گرگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات