همایش راهبری شرکتی، مرداد ماه ۱۳۸۷

همایش راهبری شرکتی

Conference on Corporate Governance

همایش راهبری شرکتی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،شركت بورس اوراق بهادار تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی مراجعه فرمایید.