پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ماه 98

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

15th International Congress of Women and Obstetrics of Iran

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مراجعه فرمایید.


 

موضوعات مورد بحث در کنگره جهت تهیه مقالات

1-Breast Disorders
2-Endometriosis
3-Fetal Medicine
4-Fertility and Sterility
5-Forensic Medicine
6-Gynecologic Endoscopy
7-Gynecologic Oncology
8-High Risk Pregnancy
9-High Risk Behavior Prevention
10-Imaging in Ob & Gyn
11-Modern Midwifery
12-Minimally invasive procedures
13-Ob & Gyn in Future
14-PCO
15-Obesity
16-Professional Ethics & Rights
17-Pregnancy in Special Disorders
18-Childhood and adolescent gynecology
19-Perinatology
20-Reproductive Health & Rights
21-Reproductive Endocrinology
22-Screening Methods in OB&GYN
23-Sexual Disorders
24-Urogynecologyمقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران