پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

15th International Congress of Women and Obstetrics of Iran

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایرانانجمن متخصصان زنان و مامايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران