همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر، اسفند ماه ۱۳۸۵

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

Conference on Natural Resources and Sustainable Development in Caspian Sea fields

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر