اولین کنفرانس ملی CNG، مرداد ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس ملی CNG

First National CNG Conference

اولین کنفرانس ملی CNG در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،شركت ملي گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی CNG مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی CNG