همایش محتوای ملی در فضای مجازی، بهمن ماه ۱۳۹۱

همایش محتوای ملی در فضای مجازی

Conference on National Content in the Cyber Space

همایش محتوای ملی در فضای مجازی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،كنسرسيوم محتواي ملي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش محتوای ملی در فضای مجازی مراجعه فرمایید.