همایش محتوای ملی در فضای مجازی

همایش محتوای ملی در فضای مجازی

Conference on National Content in the Cyber Space

همایش محتوای ملی در فضای مجازی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط کنسرسیوم محتوای ملی در شهر تهران برگزار گردید.