هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی

The 7th International Conference on Global Studies in Humanities, Management, and Entrepreneurship

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علوم و فناوری های نوین ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی