ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران

6th International Congress of Iranian Children Nephrology Association

پوستر ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران

ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایرانانجمن نفرولوژي كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران