همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی، شهریور ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی

International Conference on New Advances in Humanities

پوستر همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی

همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی