نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران، بهمن ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران

First National Conference on Science, Marine Industries and Sustainable Development of the Makoran Coast

پوستر نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران

نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران