اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

The first national online seminar on crisis management with the focus on sports in the service of health

پوستر اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيروهيئت ورزش كارگري،فدراسيون ورزش كارگري جمهوري اسلامي ايران،ورزش صنعت آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی