کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه اطلاعات كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول