کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی، آبان ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی

An International Conference on Management and Resilient Economy

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی